Onam programs

Prayer                                                                 Amritha Anup,Aswathi Kurup

 

Maveli Procession                                             Anup as Maveli

President s Adddress                                        Navnith Jayaram

Dances of Kerala  

    (a) Thiruvathira                                               Swathi Rajesh,Amritha Anup,Aishwarya Mammayil, Amala

                                                                            Mammayil,Anthara ShivKumar,Uthara Sundaresh,Rachel

                                                                            Kallely,Ashwathy Kurup

    (b) Oppana                                                     Amritha Suresh , Rhea Kallely, Anushri Sandeep, Haritha Ananthu, Navya

                                                                            Navnith, Vanshika Vikas, Avni  Prabhu.

    (c) Mohiniyattam/Kathakali                           Aishwarya Chakravarthy,Veena Pillai,Priya Nayar,Sabitha Sandeep,Deepa

                                                                            Rajesh, Rekha Harindran,Reshmi Parakkal,Nitya Kannan,Srividya

                                                                            Srinivasan

Group Dance                                                     Vikram, Ardra, Lekhan, Arathy, Adhvait, Anushka, Rohan, Akshaya

Song                                                                   Ratish Nair

Group Cinematic Dance                                   Eben Mathew,Anita George,Swetha Jacob,Tom Augustine

Onapattu                                                            Gopikrishnan, Manoj Kurup, Shivkumar Shivdas, Deepak Nair, Manoj   

                                                                            Methil, Anjali Shivkumar, Smitha Deepak, Manjusha Harimadhavan,

                                                                            Seema Anup, Ajanta Manoj, Beenu Suresh, Lekshmi Manoj.

Classical Dance                                                  Amritha Anup  

Skit                                                                       Mahabali->Amrita Rajesh, Vamanan->Aswanth Sulochanan Nair, 

                                                                            Shukracharyar->Rayhan Shameen, Devendran->Thejas Nair, Vayu Devan-

                                                                            >Raghav Varma, Naradan->Ashwin Nair, Poojari->Rishin James, Poojari-

                                                                            >Shreyas Nair, Daasi->Jahnavi Varma, Praja->Ria James, Karshakan-

                                                                            >Arjun Navnith

Cinematic Dance                                               Nehal Jaiswal, Aswathi, Ajanta, Vani , Shivani , Shashi, Sunitha,  Dheepa

Solo Song                                                           Ashwin Mathew

Classical Dance                                                  Meera Nair

Instrumental Music                                             Deepak Nair , Arjun Nair

Cinematic Dance                                                Aadya, Yash, Suhani, Aarthi, Sanika, Ishhani,Tanvi

Solo Song                                                            Shivakumar Shivadas

30 years flashbask                                               Kunjumon

Dance ( Laasya )                                                  Priya Nayar,Sabitha Sandeep,Deepa Rajesh,Karthika Surendran,Rekha

                                                                             Harindran,Amrutha Prabhu,Poornima Vikas,Tina Miriam,Ketaki Pawar

Dance (Dazzling Stars)                                       Aishwarya Mammayil, Amala Mammayil, Rachel Kallely, Swathi Rajesh

Solo Song                                                           Jason Mathew

Nadan Dance                                                     Thushara Nair,Soumya Nair,Sowparnika Sabarathinam,Sudha Kumar

Cinematic Dance                                               Alina Baby, Johanna Biju

Solo Song                                                           Luke Francis, Thara Francis

Vote of Thanks                                                   Manjusha Harimadhavan

Raffle